0975.610.884

Giới Thiệu Truyền Hình Cáp Hà Nội - SCTV

Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nôi SCTV cung cấp các dịch vụ truyền thông và viễn thông

♦ Trang web tin tức và truyền thông hàng đầu

♦ Cung cấp dịch vụ truyền hình cáp Analog

♦ Cung cấp dịch vụ truyền hình số SD - HD

♦ Cung cấp dịch vụ gia tăng gói 4 kênh K+

♦ Cung cấp dịch vụ gia tăng internet - wifi

♦ khảo sát thi công hạ tầng truyền hình, internet

♦ Cung cấp dịch vụ truyền hình qua internet OTT

♦ Cung cấp, lắp đặt truyền hình số mặt đất, vệ tinh

Thong ke