HOTLINE TƯ VẤN 0975.610.884

Sắp Xếp Lại Danh Mục kênh Trên Hệ Thống Số SD, HD

02/06/2016 10:29

Danh Sách Sau Khi Sắp Xếp Lại Các kênh Trên Hệ Thống Số

1,  Toàn bộ công việc đã được thực hiện xong thời gian từ 01h00 - 04h00 ngày 26/12/2012, danh sách kênh theo danh mục đính kèm trong đó:

-  Phát mới 04 kênh đã được biên tập biên dịch: AFC- HD, DA VINCE LEARNING- HD, OUT DOOR- HD, DIVA- HD

- Kênh CHANNEL [V] HD thay thế cho kênh TRACE HD (do kênh TRACE HD chưa được kiểm duyệt và nguồn thu trên vệ tinh đã bi khóa mã)

- Thay thế 04 kênh K+ SD bằng các kênh K+ HD 

- Phát mới kênh NGC PEOPLE HD, VTC14 HD, VTV2 HD

- Nâng kênh từ danh mục kênh Analog (các kênh trên hệ thống Số bao gồm đủ số lượng kênh Analog)

-  Xuống sóng kênh FOX SPORT HD, TRUE SPORT HD, TRUE SPORT HD2 và các kênh có định dạng SD nội dung trùng lặp HD

2, Phối hợp với phòng Kỹ thuật Update Firmware từ Head-end cho toàn bộ đầu thu khách hàng, việc này nhằm ổn định đầu thu cho việc mã hóa về sau.

hanoicab

Thong ke